VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe

Projekty refundowane z POIG

 

Projekty dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej 

.

 

PROJEKT 1

PROJEKT 2

Program:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie: Działanie 1.4 - 4.1 - "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac". Działanie 1.4 - Wsparcie projektow celowych, 1. Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii.
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych technologii modułów chłodzenia oraz wdrożenie wyników przeprowadzonych badań. Rozwój innowacyjnej technologii zintegrowanego systemu chłodzenia w silnikach spalinowych.
Przedmiot i cel: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji zintegrowanych modułów chłodzenia zawierających kompletny zestaw wymienników ciepła. Opracowanie innowacyjnej wersji modułu chłodzenia powietrza turbodoładowującego w silnikach samochodowych zintegrowanego z kolektorem dolotowym silnika i systemem recyrkulacji spalin.
Beneficjent: Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawia
Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
Wartość projektu: 71 480 936 zł 7 813 714 zł
Wysokość dofinansowania: 23 760 936 zł 1 366 800 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2009 - 30.04.2013 20.10.2010 - 31.12.2012
Informacje na temat projektu: Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
Tel. 12 277 10 00 lub 12 299 80 00
Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
Tel. 12 277 10 00 lub 12 299 80 00

 

Przydatne linki:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Unia Europejska
.