VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe

Projekty refundowane z POIR

Projekty dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej refundowane z POIR

 

PROJEKT 1

PROJEKT 2

Program:

Projekt  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie:

Działanie 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”. 1. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.

Nowej generacji zintegrowany moduł chłodzenia i komfortu dla pojazdów hybrydowych i spalinowych oraz technologia jego wytwarzania na skalę przemysłową.

Przedmiot i cel:

Realizacja prac badawczo - rozwojowych, dotyczących opracowania trzech innowacyjnych wymienników ciepła do samochodów osobowych z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodzącego, tj. dwutlenku węgla, wraz z technologią ich wytwarzania na skalę przemysłową.  

Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego modułu chłodzenia i komfortu dla samochodów z napędem hybrydowym lub spalinowym wraz z technologią jego wytwarzania.

Beneficjent:

Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

Wartość projektu:

12 052 825,43 zł

6 199 266,91 zł

Wysokość dofinansowania:

3 542 415,51 zł

1 549 816,74

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.12.2019

09.03.2020 – 31.20.2022

Informacje na temat projektu:

Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
Tel. 12 277 10 00 lub 12 299 80 00

Valeo Autosystemy Sp. z.o.o. Oddział Chłodnic
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
Tel. 12 277 10 00 lub 12 299 80 00